Farby Niska Migracja

Printing Processes

Oprócz spełnienia wymogów estetycznych i handlowych, opakowania do żywności, kosmetyków i farmaceutyków mają również szczególne zadanie ochrony produktów przed wpływami zewnętrznymi. Minimalizowanie przenikania składników z materiału opakowaniowego do produktów ma kluczowe znaczenie. Jako dostawca specjalistyczny, firma RUCO po latach badań, opracował farby drukarskie o niskim wskaźniku migracji (LM), aby zaspokoić potrzeby przemysłu opakowaniowego.

Jakie znaczenie mają słowa "migracja" i "niska migracja"?

Migracja to ruch składników materialnych z materiału opakowaniowego do produktu w nim zawartego. Rozróżnia się dwa typy migracji:

• Penetracja: Składnik migruje z zewnętrznej powierzchni opakowania przez opakowanie do produktu.

• Set-off: farba drukarska ustawia się na powierzchni kontaktu z żywnością, gdy znajduje się w stosie lub na szpuli.

"Niska migracja" oznacza, że ​​tylko te surowce są używane, które mają minimalny poziom migracji lub nie migrują w ogóle w normalnych warunkach przetwarzania, przechowywania i warunkach stosowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku dekoracji opakowań do żywności.

Farby Poligraficzne

  • Sitodruk / UV / LED
  • Farby Niskomigracyjne
  • Tampondruk
  • Suchy Offset UV
  • Flexo UV
Faraba do Sitoduku UV 905 LM
Sitodruk UV 905 LM
Farba Drukarska

Universal use Free from phthalates and BPA as well as cyclohexanones, butyl glycolate and aromatic solvents Corresponds common industrial standards and the EuPIA Exclusion Policy, REACH regulation (SR 817.023.21)...

Farba do Sitodruku UV 945
Sitodruk UV 945 LM
Farba Drukarska

Free from phthalates and halogens as well as cyclohexanone and butyl glycolate Corresponds to common industrial standards an the EuPIA Exclusion Policy, REACH regulation (SVHC), Swiss Ordinance (SR 817.023.21),...

Farba do Sitodruku UV 965
Sitodruk UV 965 LM
Farba Drukarska

Excellent adhesion properties on untreated polypropylene Corresponds to common industrial standards and the EuPIA Exclusion Policy, REACH regulation (SVHC), GADSL list (automotive sector) Compliant with the current...

 
Farba do sitodruku UV 955 LED
Sitodruk 955 LED
Farba Drukarska

Universal 2C pad printing ink for printing and coating of glass, ceramics and metall Drying of ink film at room temperature or heat-forced oven drying at 80°C within 20 minutes Excellent adhesion immediately after...

Farba sitodruku UV 950
Flexo UVFX LM
Farba Drukarska

Toys Free from phthaletes, halogens and BPA as well as cyclohexanone, butyl glycolate and aromatic solvents Compliant with the current Toy Safety Directive Corresponds common industrial standards an the EuPIA...

Farba do sitodruku UV 945 MA
Suchy Offset UV 085 LM
Farba Drukarska

Universal 2C pad printing ink for printing and coating of glass, ceramics and metall Drying of ink film at room temperature or heat-forced oven drying at 80°C within 20 minutes Excellent adhesion immediately after...